ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Типи перевезень

 

Будь-який вид транспортування

Група E (Відвантаження)
EXW EX Works (... named place) - Франко завод (... назва місця)

Термін «Франко завод» означає, що продавець  виконав свої зобов'язання щодо поставки, коли він надав товар у розпорядження покупця на території свого підприємства чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі і т.п.). Продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

Даний термін покладає, таким чином, мінімальні обов'язки на продавця, і покупець повинен нести всі витрати і ризики у зв'язку з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець взяв на себе обов'язки щодо завантаження товару в місці відправлення та всі ризики й витрати такого вантаження, це має бути чітко обумовлено шляхом включення відповідного застереження до договору купівлі-продажу. Цей термін не може застосовуватися, коли покупець не в змозі виконати прямо або побічно експортні формальності. У цьому випадку повинен використовуватися термін FCA, за умови, що продавець погоджується нести витрати й ризики, пов'язані з завантаженням товару.

Група F (Основне перевезення не оплачено продавцем)
FCA Free Carrier (... named place) - франко-перевізник (... назва місця призначення)

Термін «Франко перевізник» означає, що продавець товару, який пройшов митне очищення для експорту покупцем перевізнику у названому місці. Слід зазначити, що вибір місця поставки впливає на зобов'язання щодо завантаження й розвантаження товару у такому місці. Якщо поставка здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж поставка здійснюється в іншому місці, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

Під словом «Перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або забезпечити перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.
Якщо покупець призначає іншу особу, ніж перевізник, прийняти товар, то продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки товару з моменту його передання такій особі.

Група С (Основне перевезення оплачено продавцем)
CPT Carriage Paid To (... named place of destination) - Фрахт / перевезення оплачені до (... назва пункту призначення)

Термін «Фрахт / перевезення оплачені до» означає, що продавець здійснює поставку товару шляхом їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики втрати або пошкодження товару, як і інші витрати після передачі товару перевізнику.

Під словом «перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити самому або організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.

У разі здійснення перевезення в узгоджений пункт призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару першому з них.

За умовами терміна СРТ на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.
Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.


CIP Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination) - Фрахт / перевезення та страхування оплачені до (... назва пункту призначення)

Термін «Фрахт / перевезення та страхування оплачені до» означає, що продавець здійснює поставку товару названогу йому перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати після поставки у вищезазначений спосіб. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати чи пошкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та сплатити страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIP від ​​продавця вимагається забезпечення страхування з мінімальним покриттям.

У разі, якщо покупець бажає мати страхування з більшим покриттям, він повинен або прямо та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостійно вжити заходів до забезпечення додаткового страхування.

Під словом «перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити самому або організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.

У разі здійснення перевезення в пункт призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару у відання першого.

За умовами терміна СІР на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.
Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

Група D (Доставка)
DAF Delivered At Frontier (... named place) - Поставка до кордону (... назва місця призначення)

Термін «Поставка до кордону" означає, що поставка є здійсненою продавцем, коли він надав товар, що пройшов митне очищення для експорту, але ще не для імпорту на прибулому транспортному засобі в розпорядження покупця в названому місці на кордоні до надходження товару на митний кордон суміжної країни. Під терміном «кордон» розуміється будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту. Тому, надзвичайно важливо завжди точно визначати відповідний кордон шляхом зазначення у терміні конкретного місця та пункту.

Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець взяв на себе обов'язки щодо розвантаження товару з прибулого транспортного засобу та всі ризики й витрати такого розвантаження, то це повинна бути чітко обумовлено шляхом включення відповідного застереження до договору купівлі-продажу.

Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, коли товар поставляється до сухопутного кордону.

Якщо поставка буде мати місце в порту призначення, на борту судна, або на пристані, то варто застосовувати терміни DES або DEQ.
DDU Delivered Duty Unpaid (... named place of destination) - Поставка без оплати мита (... назва місця призначення)

Термін «Поставка без оплати мита» означає, що продавець без проведення його митного очищення імпорту та без розвантаження з прибулого транспортного засобу товар у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести всі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням товару до цього місця, за винятком (у відповідних випадках) (Див. Введення п.14) будь-яких зборів, що збираються для імпорту в країні призначення (під словом «збори» тут мається на увазі відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних зборів, податків та інших зборів). Відповідальність за такі збори повинен нести покупець, також як і за інші витрати і ризики, що виникли в зв'язку з тим, що він не зміг вчасно пройти митне очищення для імпорту.

Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець взяв на себе ризики і витрати по митному очищенню, також як і частина витрат по імпорті товару, то це повинно бути чітко обумовлено шляхом включення відповідного застереження до договору купівлі-продажу.

Відповідальність, ризики і витрати за вивантаження і перевантаження товару залежать від того, під чиїм контролем знаходиться обране місце поставки.

Даний термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, але якщо поставка повинна мати на борту судна або на пристані в порту призначення, слід застосовувати терміни DES або DEQ.
DDP Delivered Duty Paid (... named place of destination) - Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення)

Термін «Поставка з оплатою мита» означає, що продавець, який пройшов митне очищення імпорту та без розвантаження з прибулого транспортного засобу товар у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести всі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням товару, включаючи (де це буде потрібно) (Див. Введення п.14) будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом «збори» тут мається на увазі відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних зборів, податків та інших зборів).

У той час як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін DDP передбачає максимальний обсяг обов'язків продавця.

Даний термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не в змозі одержати імпортну ліцензію. Якщо сторони бажають виключити із зобов'язань продавця сплату деяких витрат, що підлягають оплаті при імпорті (таких, як податок на додану вартість - ПДВ), це повинно бути чітко визначене в контракті купівлі-продажу.

Якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе всі ризики і витрати щодо імпорту товару, слід застосовувати термін DDU. Даний термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, але, коли поставка здійснюється на борту судна або на пристані в порту призначення, слід застосовувати терміни DES або DEQ.
Тільки морський і внутрішній водний транспорт

Група F (Основне перевезення не оплачено продавцем)
FAS Free Alongside Ship (... named port of shipment) - Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)

Термін «Франко вздовж борту судна» означає, що продавець виконав поставку, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах в зазначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту всі витрати і ризики втрати або пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Однак, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язки по митному очищенню товару для експорту, то це повинно бути чітко обумовлено шляхом включення відповідного застереження до договору купівлі-продажу.

FOB Free On Board (... named port of shipment) - Франко борт (... назва порту відвантаження)

Термін «Франко борт» означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту всі витрати і ризики втрати або пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не мають намірів щодо здійснення поставки товару через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

Група С (Основне перевезення оплачено продавцем)
CFR Cost and Freight (... named port of destination) - Вартість і фрахт (... назва порту призначення)

Термін «Вартість і фрахт» означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження.

Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в названий порт призначення, ОДНАК, ризик втрати або пошкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять з продавця на покупця.

За умовами терміна CFR на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не мають намірів щодо здійснення поставки товару через поручні судна, слід застосовувати термін CPT.


CIF Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) - Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)

Термін «Вартість, страхування і фрахт» означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, АЛЕ ризик втрати або пошкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять з продавця на покупця.

Однак, за умовами терміна CIF на продавця покладається також обов'язок забезпечення морського страхування на користь покупця проти ризику втрати чи пошкодження товару під час перевезення.

Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та сплатити страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIF, від продавця вимагається забезпечення страхування лише з мінімальним покриттям.

У разі, якщо покупець бажає мати страхування з більшим покриттям, він повинен або прямо та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостійно вжити заходів до забезпечення додаткового страхування.

За умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.

Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не мають намірів щодо здійснення поставки товару на судні, слід застосовувати термін CIP.

Група D (Доставка)
DES Delivered Ex Ship (... named port of destination) - Поставка з судна (... назва порту призначення)

Термін «Поставка з судна» означає, що продавець виконав поставку, коли він надав не минуле митне очищення для імпорту товар у розпорядження покупця на борту судна в названому порту призначення. Продавець повинен нести всі витрати і ризики по доставці товару в названий порт призначення до моменту його розвантаження. Якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе витрати й ризики розвантаження товару, слід застосовувати термін DEQ.

Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення морським або внутрішнім водним транспортом або в змішаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на судні.


DEQ Delivered Ex Quay (... named port of destination) - поставка з причалу (... назва порту призначення)

Термін «Поставка з пристані» означає, що продавець виконав свої зобов'язання щодо поставки, коли товар, що не пройшов митне очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на пристані в названому порту призначення. Продавець зобов'язаний нести всі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням і вивантаженням товару на пристань. Термін DEQ покладає на покупця обов'язок здійснити митне очищення для імпорту товару, також як і сплату податків, мит та інших зборів при імпорті.

Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець взяв на себе всі або частину витрат по імпорту товару, то це повинно бути чітко обумовлено шляхом включення відповідного застереження до договору купівлі-продажу.

Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення морським або внутрішнім водним транспортом або в змішаних перевезеннях, коли товар вивантажується з судна на пристань у порту призначення. Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця витрати й ризики, пов'язані з переміщенням товару з причалу до іншого місця (складу, терміналу і т.д.) в порту, або за межами порту, слід застосовувати термін DDU і DDP.
 

Назад